IEDER LID VERTEGENWOORDIGT FILOU HANDBALCLUB IZEGEM, DE HANDBALSPORT EN ZICHZELF.

Omdat het RESPECT voor de sport, de club, de medespelers, de trainers, de begeleiders en de tegenstanders erg hoog staat aangeschreven binnen Handbalclub Izegem, vinden wij de onderstaande afspraken essentieel voor een goede werking en fairplay binnen de club.

 • TRAININGEN
  • Uit respect voor elkaar geven we bij aanvang van iedere ontmoeting, elke medespeler en trainer een handdruk
  • We zijn tijdig aanwezig: 10 min. voor de training.
  • Bij afwezigheid wordt de trainer tijdig gewaarschuwd. Enkel ziekte en andere uitzonderingen kunnen de dag van de training gemeld worden: ook dat is fairplay.
  • DISCIPLINE tijdens de training staat garant voor een grote dosis FUN.
  • De trainingsballen worden in bruikleen gegeven aan de spelers en blijven eigendom van Handbalclub Izegem.

 

 • WEDSTRIJDEN
  • Respect voor de tegenstander en de scheidsrechters.
  • Onsportief gedrag wordt niet geduld.
  • Respecteer de vertrek- of aanwezigheidsuren.
  • Er worden hoge aanwezigheidscijfers verwacht bij wedstrijden.
  • Bij het begin van elk seizoen krijgt iedere speler een jaarplanning met alle wedstrijden, tornooien en activiteiten. Wij vragen dan ook hiermee rekening te houden en geplande afwezigheden tijdig te melden.
  • Ook bij het supporteren hebben we respect voor de tegenstrever en scheidsrechter.

 

 • SPORTHAL
  • Er wordt respectvol omgegaan met het eigen sportgerief en de materialen van de club en van Stad Izegem
  • De kleedkamers worden telkens netjes achtergelaten.
  • In de sporthal wordt enkel in de cafetaria iets gegeten of gedronken, elders in de sporthal alleen water.
  • In de kleedkamers en douches is het gebruik van foto- of filmtoestellen en smartphones om foto’s te maken verboden.
  •  De kleedkamers worden door de trainers enkel betreden indien nodig.

 

 • KLEDIJ
  • We dragen onze clubkledij, om onze aanwezigheid als ploeg te tonen en uit respect voor onze sponsors:
  • Opwarmings-T-shirt voor de wedstrijd
  • Clubtrui of -T-shirt op verplaatsing

 

 • GEZONDHEID
  • Bij blessures, klachten of problemen wordt de trainer ingelicht. Handbal Izegem beschikt over twee kinesitherapeuten, een sportverzorger en een clubarts.
  • Drugs, illegale prestatieverhogende middelen, alcohol, roken en dampen zijn binnen handbal Izegem VERBODEN! Idem voor aanstekers, zakmessen, e.d.

 

 • PESTEN
  • Pestgedrag, uitsluiting en discriminatie  worden niet getolereerd: iedereen wordt fair behandeld.

 

 • SANCTIES
  • Bij veelvuldige of zware overtredingen van bovenstaande afspraken kunnen sancties getroffen worden, in samenspraak met trainers en bestuur. Voor wie jonger is dan 18 jaar worden de ouders gewaarschuwd en indien nodig erbij betrokken.
  • Trainers, begeleiders en bestuur staan open voor elke bespreking van om het even welk probleem.

 

DISCIPLINE IS GEEN WET, MAAR DE BASIS VOOR FAIRPLAY, TEAMGEEST EN WEDERZIJDS RESPECT

Vriendelijke en sportieve groeten,

Het bestuur van Handbal Izegem.

 

Door het lidmaatschap van FILOU Handbalclub Izegem te onderschrijven, aanvaard je automatisch deze gedragscode.